Jakie obowiązują uprawnienia na podnośniki teleskopowe?

podnośnik koszowy

Podnośniki teleskopowe znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są do realizacji prac budowlanych, montażowych, rolniczych, ratunkowych, gaśniczych itd. Sprawdzają się przede wszystkim wówczas, gdy trzeba przemieścić różnego typu materiały lub ładunki w dół albo w górę. Czy operator podnośnika teleskopowego musi mieć specjalne uprawnienia?

 

Kto może być operatorem podnośnika teleskopowego?

Chcąc obsługiwać podnośnik teleskopowy, trzeba mieć uprawnienia UDT w kategorii I WJO dla wózków specjalizowanych. Są one nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Aby je zdobyć, trzeba odbyć specjalistyczny kurs, prowadzony przez certyfikowany ośrodek. W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe i nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych (na podstawie zaświadczenia lekarskiego). Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną i odbywa się zgodnie z wytycznymi UDT i obowiązującymi przepisami prawa.

Następnie uczestnik kursu powinien przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli zda pozytywnie egzamin, otrzymuje zaświadczenie i uprawnienia (bezterminowe) do pracy jako operator tego urządzenia. Obowiązują one na terenie Polski i całej UE. Jest to potwierdzenie niezbędnej wiedzy i kompetencji w zakresie obsługi podnośników teleskopowych.

 

Podnośniki teleskopowe też podlegają regulacjom prawnym

Należy przy tym podkreślić, że podnośnik teleskopowy też podlega określonym regulacjom. Jeżeli docelowo urządzenie przeznaczone jest do zastosowania na terenie pracy, obowiązują regulacje m.in. Urzędu Dozoru Technicznego. Jeżeli podnośnik teleskopowy będzie poruszał się po drodze publicznej, trzeba dostosować się do przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.