Jak prawidłowo używać podnośnika koszowego?

podnośnik koszowy

Podnośniki koszowe znajdują bardzo częste zastosowanie podczas prac wykonywanych na wysokościach, np. budowlanych, instalacyjnych, porządkowych. Nie tylko umożliwiają realizację poszczególnych czynności bez konieczności budowy rusztowań, ale też zapewniają większy poziom bezpieczeństwa. Warunkiem jest jednak prawidłowa eksploatacja podnośnika koszowego.

 

Zasady BHP przede wszystkim

Wszelkie prace na wysokościach muszą być realizowane zgodnie z zasadami BHP. Ich znajomość to obowiązek wszystkich operatorów tego typu sprzętu. Co więcej, podnośniki muszą być wykorzystywane zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Oprócz tego istotną kwestię stanowią zabezpieczenia pracowników wykonujących prace na wysokościach (specjalna uprząż).

Trzeba też pamiętać, że operatorem podnośnika koszowego może być wyłącznie osoba, która ma stosowne kompetencje, a więc prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B lub C), ukończony kurs, uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest to absolutna podstawa bezpiecznej pracy na wysokościach.

 

5 zasad bezpiecznej i sprawnej pracy z podnośnikiem koszowym

  1. Przed rozpoczęciem pracy przetestuj sprzęt i sprawdź, czy jest on w pełni sprawny technicznie i gotowy do działania. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, wstrzymaj się z realizacją zadań aż do profesjonalnej kontroli podnośnika.
  2. Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. Uprząż to podstawa.
  3. Nigdy nie przeciążaj kosza. Dostosuj się do zalecanej przez producenta nośności, której nie wolno przekraczać.
  4. Odpowiednio wypoziomuj platformę i zadbaj o to, aby podnośnik ustawiony był na pewnym podłożu.
  5. Zawsze używaj podnośnika koszowego zgodnie z zaleceniami producenta i jego przeznaczeniem.