Co w przypadku podnośników oznacza pełny dozór techniczny?

podnośnik koszowy

Podnośniki kwalifikuje się do tzw. urządzeń transportu bliskiego. W związku z tym zgodnie z przepisami tego typu maszyny podlegają pełnemu dozorowi technicznemu. W praktyce oznacza to, że ich eksploatacja wiąże się z koniecznością wypełniania licznych obowiązków wobec UDT. Te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych, które co do zasady mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Sprawdźmy, o jakich obowiązkowych czynnościach mowa.

 

Pełny dozór techniczny a obowiązki wobec UDT

Urządzenie techniczne, które podlega pod pełny dozór techniczny, przede wszystkim musi zostać dopuszczone do eksploatacji. Podstawowym obowiązkiem użytkowników podnośników jest zatem zgłoszenie ich do odbiorczego badania UDT.  Na jego podstawie Urząd Dozoru Technicznego wydaje decyzję zezwalającą na legalne korzystanie z podnośnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zanim jednak dojdzie do zgłoszenia takowego wniosku, maszynę należy odpowiednio przygotować do eksploatacji. Ta musi być całkowicie zmontowana, w pełni sprawna technicznie i gotowa do użytku.

Badanie odbiorcze to jednak nie wszystko. Pełny dozór techniczny oznacza również konieczność wykonywania badań okresowych oraz doraźnych. Terminy tych pierwszych są określane z góry. W przypadku podnośników należy je wykonywać każdego roku. Badania doraźne z kolei, zwane też eksploatacyjnymi lub powypadkowymi wynikają z bieżących potrzeb. Należy zgłaszać ich przeprowadzenie np. przed dopuszczeniem do ponownej eksploatacji urządzenia, które wcześniej uległo uszkodzeniu i zostało naprawione. Ponadto do obowiązków wobec UDT zalicza się prowadzenie oraz archiwizowanie stosownej dokumentacji technicznej urządzenia i sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących objęte dozorem podnośniki.