Jak używać bezpiecznie podnośników koszowych?

podnośnik koszowy

Praca na wysokości zaliczana jest do kategorii niebezpiecznych. Z tego powodu dla jej ułatwienia stosuje się różnego rodzaju maszyny, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników. Mowa m.in. o podnośnikach koszowych. I choć zwyżki eliminują ryzyko wypadków, podczas ich eksploatacji trzeba zachować ostrożność, a także stosować się do określonych zasad BHP. Do czego odnosi się bezpieczna eksploatacja podnośników? Sprawdźmy!

 

Po pierwsze – właściwe przygotowanie do pracy

Przed użyciem podnośnika koszowego ważne jest, aby operatorzy przeszli szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia. Powinno ono obejmować instrukcje dotyczące sprawdzania sprzętu przed użyciem oraz identyfikowania potencjalnych zagrożeń podczas używania maszyny. Ponadto operatorzy powinni być zaznajomieni ze wszystkimi elementami sterowania platformy. W tym celu ich obowiązkiem jest zapoznanie się z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta. Ponadto niemałe znaczenie ma regularna konserwacja sprzętu, która daje pewność, że podnośnik koszowy pozostaje w dobrym stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia dla osób z niego korzystających.

 

Po drugie – przestrzeganie zasad BHP w czasie eksploatacji

Podczas eksploatacji podnośnika koszowego znaczenie ma zastosowanie środków ochrony osobistej. Użytkownicy maszyny powinni być wyposażeni m.in. w kaski ochronne oraz uprzęże asekuracyjne. Poza tym ich obowiązkiem jest korzystanie z podnośnika zgodnie z jego przeznaczeniem. W praktyce oznacza to m.in., że kosz nie powinien być przeciążany, a waga podnoszonych ładunków dostosowana do jego nośności. W czasie eksploatacji podnośnika zabronione jest też wychylanie się poza barierki kosza oraz użytkowanie maszyny w niesprzyjających warunkach pogodowych np. podczas silnego wiatru czy mgły.