Jakie są zasady bezpieczeństwa w obszarze pracy dźwigów?

podnośnik teleskopowy

Dźwigi są niezbędne do wykonywania wielu zadań, ale ich niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych wypadków i obrażeń. Warto więc zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

 

Gdzie wykorzystywane są dźwigi?

Dźwigi są szeroko stosowane w różnych sektorach gospodarki, takich jak budownictwo, przemysł, transport czy energetyka. W budownictwie używane są do przenoszenia ciężkich materiałów, takich jak beton, stal czy szkło, na różne wysokości oraz do montażu konstrukcji stalowych czy prefabrykatów. W przemyśle dźwigi służą do przenoszenia ciężkiego sprzętu i maszyn, a także do załadunku i rozładunku towarów. W transporcie wykorzystuje się je głównie do obsługi portów morskich i przeładunku kontenerów, natomiast w energetyce – do montażu turbin wiatrowych czy słupów wysokiego napięcia.

 

Jakie są zasady bezpieczeństwa w obszarze pracy dźwigów?

Bezpieczeństwo pracy z dźwigami opiera się na kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim, operator dźwigu musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi danego rodzaju dźwigu. Ponadto dźwig powinien być regularnie serwisowany i kontrolowany pod kątem stanu technicznego. Ważne jest również przestrzeganie obowiązujących norm obciążenia oraz korzystanie z odpowiednich akcesoriów, takich jak liny, łańcuchy czy zawiesia. W trakcie pracy z dźwigiem należy zachować szczególną ostrożność, unikać nagłych ruchów oraz dbać o stałą komunikację między operatorem a innymi pracownikami na placu budowy.

 

Jak zabezpieczyć teren wokół dźwigu?

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy z dźwigiem, podobnie jak to jest w przypadku podnośników teleskopowych, należy odpowiednio zabezpieczyć teren wokół niego. Przede wszystkim, strefa pracy dźwigu powinna być wyraźnie oznaczona i ogrodzona, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Należy również zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, zwłaszcza jeśli prace prowadzone są po zmroku. W przypadku prac na dużych wysokościach konieczne jest stosowanie asekuracji oraz zabezpieczeń antypoślizgowych na podestach roboczych. Ponadto warto poinstruować pracowników na temat procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przeprowadzać regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy z dźwigami.