Na czym polega rejestracja urządzenia w UDT?

rejestracja

Niektóre maszyny i urządzenia mogą stwarzać zagrożenie dla osób z nich korzystających, a także wszystkich, którzy znajdą się w pobliżu z uwagi na swój sposób funkcjonowania, wykorzystywane technologie lub zachodzące w nich procesy. Zdarza się też, że eksploatacja takiego sprzętu oznacza ryzyko strat materialnych w razie nieoczekiwanej awarii czy błędu popełnionego przez obsługę. W takich przypadkach ze względów bezpieczeństwa są one objęte dozorem technicznym sprawowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. W jego ramach niezbędna może okazać się rejestracja, prowadzenie okresowych badań UDT, a także serwisowanie oraz obsługa wyłącznie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym?

Dozorem technicznym są objęte urządzenia bezciśnieniowe, a więc zbiorniki służące do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych, a także trujących lub żrących, jak również urządzenia ciśnieniowe, do których zaliczają się m.in. zbiorniki agregatów sprężarkowych, kotły parowe i wodne, rurociągi przesyłowe i technologiczne oraz zbiorniki agregatów gaśniczych. W grę wchodzą tu także urządzenia przeznaczone do odzyskiwania par paliwa stanowiące część instalacji do tankowania pojazdów silnikowych. W kategorii tej znajdą się ponadto urządzenia transportu bliskiego, wśród których są suwnice, wciągniki i wciągarki, jak też żurawie wieżowe, przenośne oraz samojezdne. Będą to również m.in. dźwigi osobowe i towarowe, podesty załadowcze, wózki jezdniowe podnośnikowe czy podesty ruchome przejezdne, w tym popularne podnośniki koszowe i nożycowe.

 

Co wiąże się z dozorem technicznym?

Dozór techniczny wiąże się z koniecznością regularnego sprawdzana stanu konkretnego sprzętu oraz weryfikowania czy jego eksploatacja będzie bezpieczna. Służą temu cyklicznie ponawiane badania, których częstotliwość jest uzależniona od typu urządzenia. Warto pamiętać, że korzystanie z urządzenia, które nie posada aktualnego dokumentu potwierdzającego wykonanie badania jest niezgodne z przepisami i może skutkować odpowiedzialnością karną.