Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

dozór techniczny rurociągów

Część wykorzystywanych przy różnego rodzaju pracach maszyn i urządzeń z uwagi na swoją budowę albo sposób działania może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla osób z nich korzystających albo znajdujących się w pobliżu miejsca, gdzie są one eksploatowane. Wiele typów sprzętu może też generować wysokie ryzyko strat materialnych, jeżeli ulegną awarii albo zostaną nieprawidłowo obsłużone. Sposobem na eliminowanie niebezpieczeństw tego typu jest objęcie ich dozorem technicznym, który jest sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego. W związku ze szczegółowymi wymogami ustalanymi dla poszczególnych grup niezbędna może okazać się m.in. rejestracja, prowadzenie okresowych badań UDT, a także obsługa i naprawa wyłącznie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

Jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym?

Dozorem technicznym są objęte urządzenia bezciśnieniowe, czyli zbiorniki służące do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych, a także trujących lub żrących, jak też urządzenia ciśnieniowe. Zaliczają się do nich m.in. zbiorniki agregatów sprężarkowych, kotły parowe i wodne, rurociągi przesyłowe i technologiczne oraz zbiorniki agregatów gaśniczych. Jeśli chodzi o dozór, w grę wchodzą także urządzenia przeznaczone do odzyskiwania par paliwa stanowiące część instalacji do tankowania pojazdów silnikowych. Wśród przedstawicieli kategorii maszyn i urządzeń znajdujących się pod dozorem UDT są też urządzenia transportu bliskiego. Są wśród nich np. suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie wieżowe, przenośne oraz samojezdne. Grupa ta to ponadto dźwigi osobowe i towarowe, podesty załadowcze, podesty ruchome przejezdne, w tym podnośniki koszowe i nożycowe czy wózki jezdniowe podnośnikowe.

 

Jakie są formy dozoru technicznego?

Dozór techniczny może być sprawowany w różnych formach. Przy dozorze pełnym i ograniczonym konieczna jest rejestracja urządzenia, wykonanie badania odbiorczego i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania. Obowiązkowe będzie także posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przez obsługę i serwisantów. W dozorze pełnym potrzebne są badania okresowe i doraźne, a przy dozorze ograniczonym badania doraźne. W ramach dozoru uproszczonego bada się typ urządzenia.